معنی و ترجمه کلمه با سرب مهر و موم کردن به انگلیسی با سرب مهر و موم کردن یعنی چه

با سرب مهر و موم کردن

plumb

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها