معنی و ترجمه کلمه با سرعت زیاد حرکت کردن به انگلیسی با سرعت زیاد حرکت کردن یعنی چه

با سرعت زیاد حرکت کردن

barrel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها