معنی و ترجمه کلمه با شمشیر زدن به انگلیسی با شمشیر زدن یعنی چه

با شمشیر زدن

saber
sabre

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها