معنی و ترجمه کلمه با صداى بلند ضربت زدن به انگلیسی با صداى بلند ضربت زدن یعنی چه

با صداى بلند ضربت زدن

whomp

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها