معنی و ترجمه کلمه با صداى وزوز حرکت کردن به انگلیسی با صداى وزوز حرکت کردن یعنی چه

با صداى وزوز حرکت کردن

zoom

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها