معنی و ترجمه کلمه با صدا نفس کشیدن به انگلیسی با صدا نفس کشیدن یعنی چه

با صدا نفس کشیدن

wheeze

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها