معنی و ترجمه کلمه با فراست به انگلیسی با فراست یعنی چه

با فراست

sagacious
sage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها