معنی و ترجمه کلمه با فشار خارج کردن به انگلیسی با فشار خارج کردن یعنی چه

با فشار خارج کردن

spew

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها