معنی و ترجمه کلمه با قایق چهارگوش حمل کردن به انگلیسی با قایق چهارگوش حمل کردن یعنی چه

با قایق چهارگوش حمل کردن

scow

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها