معنی و ترجمه کلمه با مهارت انجام دادن به انگلیسی با مهارت انجام دادن یعنی چه

با مهارت انجام دادن

manipulate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها