معنی و ترجمه کلمه با نشان هاى نجابت خانوادگى آراستن به انگلیسی با نشان هاى نجابت خانوادگى آراستن یعنی چه

با نشان هاى نجابت خانوادگى آراستن

emblazon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها