معنی و ترجمه کلمه بتاخیر افتادن به انگلیسی بتاخیر افتادن یعنی چه

بتاخیر افتادن

lie over

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها