معنی و ترجمه کلمه بتناسب به انگلیسی بتناسب یعنی چه

بتناسب

prorata

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها