معنی و ترجمه کلمه بخش قسمت به انگلیسی بخش قسمت یعنی چه

بخش قسمت

fraction

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها