معنی و ترجمه کلمه بداخل کشیدن به انگلیسی بداخل کشیدن یعنی چه

بداخل کشیدن

inhale


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها