معنی و ترجمه کلمه بداخل کشیدن به انگلیسی بداخل کشیدن یعنی چه

بداخل کشیدن

inhale

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها