معنی و ترجمه کلمه بدجلوه دادن به انگلیسی بدجلوه دادن یعنی چه

بدجلوه دادن

misrepresent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها