معنی و ترجمه کلمه بدون جام یا پوشش گل به انگلیسی بدون جام یا پوشش گل یعنی چه

بدون جام یا پوشش گل

achlamydeous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها