معنی و ترجمه کلمه بدون ساختمان مشخص به انگلیسی بدون ساختمان مشخص یعنی چه

بدون ساختمان مشخص

structureless

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها