معنی و ترجمه کلمه بدون نشانه ى مرض به انگلیسی بدون نشانه ى مرض یعنی چه

بدون نشانه ى مرض

asymptomatic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها