معنی و ترجمه کلمه بدون نشانه ى مرض به انگلیسی بدون نشانه ى مرض یعنی چه

بدون نشانه ى مرض

asymptomatic


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها