معنی و ترجمه کلمه بدون کاسه ى سر به انگلیسی بدون کاسه ى سر یعنی چه

بدون کاسه ى سر

acranial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها