معنی و ترجمه کلمه بدى هر چیزى بسته به درجه سودمندى آن براى عامه مردم است به انگلیسی بدى هر چیزى بسته به درجه سودمندى آن براى عامه مردم است یعنی چه

بدى هر چیزى بسته به درجه سودمندى آن براى عامه مردم است

utilitarianism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها