معنی و ترجمه کلمه بد استقبال کردن به انگلیسی بد استقبال کردن یعنی چه

بد استقبال کردن

ill treat

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها