معنی و ترجمه کلمه برابرى کردن با به انگلیسی برابرى کردن با یعنی چه

برابرى کردن با

countervail

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها