معنی و ترجمه کلمه برابر کننده فاز به انگلیسی برابر کننده فاز یعنی چه

برابر کننده فاز

phase equalizer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها