معنی و ترجمه کلمه براى نشان دادن بیزارى به انگلیسی براى نشان دادن بیزارى یعنی چه

براى نشان دادن بیزارى

phew

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها