معنی و ترجمه کلمه براى هدف معین به کار رفته به انگلیسی براى هدف معین به کار رفته یعنی چه

براى هدف معین به کار رفته

applied

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها