معنی و ترجمه کلمه براى گذراندن لایحه اى سخنرانى و تبلیغات کردن به انگلیسی براى گذراندن لایحه اى سخنرانى و تبلیغات کردن یعنی چه

براى گذراندن لایحه اى سخنرانى و تبلیغات کردن

lobby

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها