معنی و ترجمه کلمه برداشتنى به انگلیسی برداشتنى یعنی چه

برداشتنى

removable


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها