معنی و ترجمه کلمه برداشتنى به انگلیسی برداشتنى یعنی چه

برداشتنى

removable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها