معنی و ترجمه کلمه بردن به انگلیسی بردن یعنی چه

بردن

Lead
abstract
bear
carry
conduct
convey
drive
pack
port
portage
propel
remove
snatch
steer
take
transport
win

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها