معنی و ترجمه کلمه برف کورى به انگلیسی برف کورى یعنی چه

برف کورى

snow blind
snow blindness

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها