معنی و ترجمه کلمه برکرسى یا صندلى نشاندن به انگلیسی برکرسى یا صندلى نشاندن یعنی چه

برکرسى یا صندلى نشاندن

chair

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها