معنی و ترجمه کلمه برکنارى به انگلیسی برکنارى یعنی چه

برکنارى

dismissal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها