معنی و ترجمه کلمه برگرداندن به انگلیسی برگرداندن یعنی چه

برگرداندن

avert
blench
convert
evert
evoke
reflect
regurgitate
replicate
retort
return
reverse
translate
turn
turn over
upset
vomit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها