معنی و ترجمه کلمه برگشتگى به عقب به انگلیسی برگشتگى به عقب یعنی چه

برگشتگى به عقب

reversion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها