معنی و ترجمه کلمه برگشت دهنده به انگلیسی برگشت دهنده یعنی چه

برگشت دهنده

retrograde

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها