معنی و ترجمه کلمه بر آمده به انگلیسی بر آمده یعنی چه

بر آمده

gibbous
ridgy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها