معنی و ترجمه کلمه بر مبناى کامپیوتر به انگلیسی بر مبناى کامپیوتر یعنی چه

بر مبناى کامپیوتر

computer based


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها