معنی و ترجمه کلمه بر مبناى کامپیوتر به انگلیسی بر مبناى کامپیوتر یعنی چه

بر مبناى کامپیوتر

computer based

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها