معنی و ترجمه کلمه بزرگترین به انگلیسی بزرگترین یعنی چه

بزرگترین

best
eldest
maximum
supreme

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها