معنی و ترجمه کلمه بزرگى طبع به انگلیسی بزرگى طبع یعنی چه

بزرگى طبع

magnanimity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها