معنی و ترجمه کلمه بزرگ نمایى به انگلیسی بزرگ نمایى یعنی چه

بزرگ نمایى

grandiosity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها