معنی و ترجمه کلمه بسرعت عمل کردن به انگلیسی بسرعت عمل کردن یعنی چه

بسرعت عمل کردن

precipitate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها