معنی و ترجمه کلمه بسرعت پایین آمدن به انگلیسی بسرعت پایین آمدن یعنی چه

بسرعت پایین آمدن

swoop

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها