معنی و ترجمه کلمه بسر بردن زمستان درحال خواب یا بیهوشى به انگلیسی بسر بردن زمستان درحال خواب یا بیهوشى یعنی چه

بسر بردن زمستان درحال خواب یا بیهوشى

hibernation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها