معنی و ترجمه کلمه بسیار عالى مقام به انگلیسی بسیار عالى مقام یعنی چه

بسیار عالى مقام

ultra vires

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها