معنی و ترجمه کلمه بسیار محتاط به انگلیسی بسیار محتاط یعنی چه

بسیار محتاط

wary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها