معنی و ترجمه کلمه بشدت بیرون انداختن به انگلیسی بشدت بیرون انداختن یعنی چه

بشدت بیرون انداختن

belch forth
belch out

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها