معنی و ترجمه کلمه بشقاب مانند به انگلیسی بشقاب مانند یعنی چه

بشقاب مانند

platelike

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها