معنی و ترجمه کلمه بصل النخاع به انگلیسی بصل النخاع یعنی چه

بصل النخاع

medulla oblongata
myelencephalon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها