معنی و ترجمه کلمه بعد از ضیافت به انگلیسی بعد از ضیافت یعنی چه

بعد از ضیافت

postprandial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها