معنی و ترجمه کلمه بعضى از کلنى هاى ممالک مشترک المنافع انگلیس که مقام سلطنت بر آنها نظارت دارد به انگلیسی بعضى از کلنى هاى ممالک مشترک المنافع انگلیس که مقام سلطنت بر آنها نظارت دارد یعنی چه

بعضى از کلنى هاى ممالک مشترک المنافع انگلیس که مقام سلطنت بر آنها نظارت دارد

crown colony

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها